نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


کشمش عسگری تواضع
0.0 / 5
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
کشمش مویز درشت تواضع
0.0 / 5
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
کشمش مویز بی دانه تواضع
0.0 / 5
800,000 ﷼ 800,000 ﷼ 800000.0 IRR
کشمش دیزماری تواضع
0.0 / 5
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
کشمش پلویی تواضع
0.0 / 5
320,000 ﷼ 320,000 ﷼ 320000.0 IRR
کشمش سبزه سایه خشک تواضع
0.0 / 5
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR