نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


میوه خشک آلبالو شکری تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
میوه خشک آلو شابلون تواضع
0.0 / 5
980,000 ﷼ 980,000 ﷼ 980000.0 IRR
میوه خشک آناناس برگی تواضع
0.0 / 5
5,600,000 ﷼ 5,600,000 ﷼ 5600000.0 IRR
میوه خشک آناناس کمپوتی تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
میوه خشک انبه برگی تواضع
0.0 / 5
3,800,000 ﷼ 3,800,000 ﷼ 3800000.0 IRR
باقالا خشک تواضع
0.0 / 5
1,280,000 ﷼ 1,280,000 ﷼ 1280000.0 IRR
میوه خشک بلوبری تواضع
0.0 / 5
3,200,000 ﷼ 3,200,000 ﷼ 3200000.0 IRR
میوه خشک بلک بری تواضع
0.0 / 5
2,400,000 ﷼ 2,400,000 ﷼ 2400000.0 IRR
میوه خشک به تواضع
0.0 / 5
1,400,000 ﷼ 1,400,000 ﷼ 1400000.0 IRR
زرشک تواضع
0.0 / 5
900,000 ﷼ 900,000 ﷼ 900000.0 IRR
میوه خشک کرنبری تواضع
0.0 / 5
1,980,000 ﷼ 1,980,000 ﷼ 1980000.0 IRR
میوه خشک رزبری تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
میوه خشک گوجی بری تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
میوه خشک فیسالیس تواضع
0.0 / 5
1,400,000 ﷼ 1,400,000 ﷼ 1400000.0 IRR
میوه خشک توتفرنگی تواضع
0.0 / 5
1,980,000 ﷼ 1,980,000 ﷼ 1980000.0 IRR
میوه خشک توتفرنگی شکری تواضع
0.0 / 5
860,000 ﷼ 860,000 ﷼ 860000.0 IRR
میوه خشک گیلاس شکری تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
گوجه فرنگی تواضع
0.0 / 5
105,000 ﷼ 105,000 ﷼ 105000.0 IRR
گوجه فرنگی تواضع
0.0 / 5
880,000 ﷼ 880,000 ﷼ 880000.0 IRR
میوه خشک گلابی تواضع
0.0 / 5
980,000 ﷼ 980,000 ﷼ 980000.0 IRR