نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل سویا ترش تواضع
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR
آجیل سویا بو داده کم نمک تواضع
0.0 / 5
160,000 ﷼ 160,000 ﷼ 160000.0 IRR
شاهدانه بو داده تواضع
0.0 / 5
360,000 ﷼ 360,000 ﷼ 360000.0 IRR
عدس بو داده تواضع
0.0 / 5
360,000 ﷼ 360,000 ﷼ 360000.0 IRR
نخود شور زعفرانی تواضع
0.0 / 5
270,000 ﷼ 270,000 ﷼ 270000.0 IRR
نخود بی نمک تواضع
0.0 / 5
240,000 ﷼ 240,000 ﷼ 240000.0 IRR