نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


باسلوق تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
نوقا گردویی تواضع
0.0 / 5
380,000 ﷼ 380,000 ﷼ 380000.0 IRR
نوقا آجیلی تواضع
0.0 / 5
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
ریس زعفرانی تواضع
0.0 / 5
560,000 ﷼ 560,000 ﷼ 560000.0 IRR
ریس پرنسکافه تواضع
0.0 / 5
280,000 ﷼ 280,000 ﷼ 280000.0 IRR
ریس دورنگ تواضع
0.0 / 5
320,000 ﷼ 320,000 ﷼ 320000.0 IRR
ریس تسبیحی تواضع
0.0 / 5
290,000 ﷼ 290,000 ﷼ 290000.0 IRR
ریس خشک تواضع
0.0 / 5
155,000 ﷼ 155,000 ﷼ 155000.0 IRR
پک سوغاتی تواضع
0.0 / 5
340,000 ﷼ 340,000 ﷼ 340000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
160,000 ﷼ 160,000 ﷼ 160000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
0.0 / 5
260,000 ﷼ 260,000 ﷼ 260000.0 IRR
لوکوم میوه ای تواضع
0.0 / 5
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
لوکوم زعفرانی تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
لوکوم زنجبیلی تواضع
0.0 / 5
260,000 ﷼ 260,000 ﷼ 260000.0 IRR
لوکوم حبه ای تواضع
0.0 / 5
220,000 ﷼ 220,000 ﷼ 220000.0 IRR
لوکوم سه طعم تواضع
0.0 / 5
280,000 ﷼ 280,000 ﷼ 280000.0 IRR
حلوا بادام تواضع
0.0 / 5
380,000 ﷼ 380,000 ﷼ 380000.0 IRR
حلوا گردو تواضع
0.0 / 5
690,000 ﷼ 690,000 ﷼ 690000.0 IRR
سوت شیل تواضع
0.0 / 5
180,000 ﷼ 180,000 ﷼ 180000.0 IRR
سوهان عسلی 4 مغز تواضع
0.0 / 5
290,000 ﷼ 290,000 ﷼ 290000.0 IRR