نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
235,000 ﷼ 235,000 ﷼ 235000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
354,000 ﷼ 354,000 ﷼ 354000.0 IRR
بادام ژاپنی تواضع
0.0 / 5
356,000 ﷼ 356,000 ﷼ 356000.0 IRR
کشک رشته ای ساده تواضع
0.0 / 5
115,000 ﷼ 115,000 ﷼ 115000.0 IRR
کشک رشته ای زیره دار تواضع
0.0 / 5
115,000 ﷼ 115,000 ﷼ 115000.0 IRR
کشک خانگی تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
شکلات سنگی تواضع
0.0 / 5
220,000 ﷼ 220,000 ﷼ 220000.0 IRR
شکلات سنگی دریایی تواضع
0.0 / 5
220,000 ﷼ 220,000 ﷼ 220000.0 IRR
سوهان کنجدی تواضع
0.0 / 5
185,000 ﷼ 185,000 ﷼ 185000.0 IRR
حبه زنجبیل تواضع
0.0 / 5
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
دراژه کنجدی تواضع
0.0 / 5
390,000 ﷼ 390,000 ﷼ 390000.0 IRR
چیپس میگو تواضع
0.0 / 5
255,000 ﷼ 255,000 ﷼ 255000.0 IRR
گندمک شور تواضع
0.0 / 5
60,000 ﷼ 60,000 ﷼ 60000.0 IRR
گندمک شیرین تواضع
0.0 / 5
60,000 ﷼ 60,000 ﷼ 60000.0 IRR
پفک هندی ساده تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
پفک هندی رنگی تواضع
0.0 / 5
200,000 ﷼ 200,000 ﷼ 200000.0 IRR
کشک قره قروتی تواضع
0.0 / 5
160,000 ﷼ 160,000 ﷼ 160000.0 IRR
پاپ کرن پنیری
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR
پاپ کرن سرکه ای
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR
پاپ کرن کچاب
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR