نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
235,000 ﷼ 235,000 ﷼ 235000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
210,000 ﷼ 210,000 ﷼ 210000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
0.0 / 5
175,000 ﷼ 175,000 ﷼ 175000.0 IRR
بادام ژاپنی تواضع
0.0 / 5
240,000 ﷼ 240,000 ﷼ 240000.0 IRR
کشک رشته ای ساده تواضع
0.0 / 5
115,000 ﷼ 115,000 ﷼ 115000.0 IRR
کشک رشته ای زیره دار تواضع
0.0 / 5
115,000 ﷼ 115,000 ﷼ 115000.0 IRR
کشک خانگی تواضع
0.0 / 5
190,000 ﷼ 190,000 ﷼ 190000.0 IRR
شکلات سنگی تواضع
0.0 / 5
220,000 ﷼ 220,000 ﷼ 220000.0 IRR
شکلات سنگی دریایی تواضع
0.0 / 5
220,000 ﷼ 220,000 ﷼ 220000.0 IRR
سوهان کنجدی تواضع
0.0 / 5
170,000 ﷼ 170,000 ﷼ 170000.0 IRR
حبه میوه تواضع
0.0 / 5
225,000 ﷼ 225,000 ﷼ 225000.0 IRR
حبه زنجبیل تواضع
0.0 / 5
440,000 ﷼ 440,000 ﷼ 440000.0 IRR
دراژه کنجدی تواضع
0.0 / 5
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
چیپس میگو تواضع
0.0 / 5
180,000 ﷼ 180,000 ﷼ 180000.0 IRR
گندمک شور تواضع
0.0 / 5
60,000 ﷼ 60,000 ﷼ 60000.0 IRR
گندمک شیرین تواضع
0.0 / 5
40,000 ﷼ 40,000 ﷼ 40000.0 IRR
پفک هندی ساده تواضع
0.0 / 5
155,000 ﷼ 155,000 ﷼ 155000.0 IRR
پفک هندی رنگی تواضع
0.0 / 5
155,000 ﷼ 155,000 ﷼ 155000.0 IRR
کشک قره قروتی تواضع
0.0 / 5
160,000 ﷼ 160,000 ﷼ 160000.0 IRR
پاپ کرن پنیری
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR