نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آجیل تمام مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,956,000 ﷼ 2,956,000 ﷼ 2956000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
0.0 / 5
2,870,000 ﷼ 2,870,000 ﷼ 2870000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,368,000 ﷼ 2,368,000 ﷼ 2368000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
0.0 / 5
2,300,000 ﷼ 2,300,000 ﷼ 2300000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
760,000 ﷼ 760,000 ﷼ 760000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
0.0 / 5
1,850,000 ﷼ 1,850,000 ﷼ 1850000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
1,200,000 ﷼ 1,200,000 ﷼ 1200000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
0.0 / 5
3,220,000 ﷼ 3,220,000 ﷼ 3220000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,074,000 ﷼ 3,074,000 ﷼ 3074000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
0.0 / 5
1,600,000 ﷼ 1,600,000 ﷼ 1600000.0 IRR