نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


پک حلوا تواضع
0.0 / 5
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
پک یلدا 2 تواضع
0.0 / 5
5,890,000 ﷼ 5,890,000 ﷼ 5890000.0 IRR
پک یلدا 1 تواضع
0.0 / 5
1,980,000 ﷼ 1,980,000 ﷼ 1980000.0 IRR
پک یلدا 3 تواضع
0.0 / 5
2,568,000 ﷼ 2,568,000 ﷼ 2568000.0 IRR
پک یلدا 4 تواضع
0.0 / 5
1,810,000 ﷼ 1,810,000 ﷼ 1810000.0 IRR