نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
0.0 / 5
460,000 ﷼ 460,000 ﷼ 460000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
0.0 / 5
460,000 ﷼ 460,000 ﷼ 460000.0 IRR
تخمه هندوانه محبوبی تواضع
0.0 / 5
380,000 ﷼ 380,000 ﷼ 380000.0 IRR
تخمه جابنی دهن باز تواضع
0.0 / 5
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
تخمه جابنی دهن بسته تواضع
0.0 / 5
480,000 ﷼ 480,000 ﷼ 480000.0 IRR
تخمه کدو گوشتی شور تواضع
0.0 / 5
960,000 ﷼ 960,000 ﷼ 960000.0 IRR
تخمه کدو گوشتی بی نمک تواضع
0.0 / 5
960,000 ﷼ 960,000 ﷼ 960000.0 IRR
تخمه کدو مرمری زعفرانی تواضع
0.0 / 5
1,340,000 ﷼ 1,340,000 ﷼ 1340000.0 IRR
تخمه کدو مرمری خام تواضع
0.0 / 5
1,300,000 ﷼ 1,300,000 ﷼ 1300000.0 IRR
تخمه کدو مغز شور تواضع
0.0 / 5
840,000 ﷼ 840,000 ﷼ 840000.0 IRR
تخمه کدو مغز خام تواضع
0.0 / 5
840,000 ﷼ 840,000 ﷼ 840000.0 IRR
تخمه هندوانه مغز تواضع
0.0 / 5
860,000 ﷼ 860,000 ﷼ 860000.0 IRR
تخمه مغز صنوبر (چلغوز) تواضع
0.0 / 5
7,600,000 ﷼ 7,600,000 ﷼ 7600000.0 IRR