نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
0.0 / 5
400,000 ﷼ 400,000 ﷼ 400000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
0.0 / 5
400,000 ﷼ 400,000 ﷼ 400000.0 IRR
تخمه هندوانه محبوبی تواضع
0.0 / 5
380,000 ﷼ 380,000 ﷼ 380000.0 IRR
تخمه جابنی دهن باز تواضع
0.0 / 5
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
تخمه جابنی دهن بسته تواضع
0.0 / 5
480,000 ﷼ 480,000 ﷼ 480000.0 IRR
تخمه کدو گوشتی شور تواضع
0.0 / 5
800,000 ﷼ 800,000 ﷼ 800000.0 IRR
تخمه کدو گوشتی بی نمک تواضع
0.0 / 5
800,000 ﷼ 800,000 ﷼ 800000.0 IRR
تخمه کدو مرمری زعفرانی تواضع
0.0 / 5
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR
تخمه کدو مرمری خام تواضع
0.0 / 5
900,000 ﷼ 900,000 ﷼ 900000.0 IRR
تخمه کدو مغز شور تواضع
0.0 / 5
840,000 ﷼ 840,000 ﷼ 840000.0 IRR
تخمه کدو مغز خام تواضع
0.0 / 5
840,000 ﷼ 840,000 ﷼ 840000.0 IRR
تخمه هندوانه مغز تواضع
0.0 / 5
860,000 ﷼ 860,000 ﷼ 860000.0 IRR
تخمه مغز صنوبر (چلغوز) تواضع
0.0 / 5
4,800,000 ﷼ 4,800,000 ﷼ 4800000.0 IRR