نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


بادام برزیلی تواضع
0.0 / 5
4,800,000 ﷼ 4,800,000 ﷼ 4800000.0 IRR
بادام زمینی قرمز بی نمک تواضع
0.0 / 5
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
بادام زمینی قرمز شور تواضع
0.0 / 5
600,000 ﷼ 600,000 ﷼ 600000.0 IRR
بادام ماکادمیا تواضع
0.0 / 5
7,200,000 ﷼ 7,200,000 ﷼ 7200000.0 IRR
بادام هندی خام تواضع
0.0 / 5
3,400,000 ﷼ 3,400,000 ﷼ 3400000.0 IRR
بادام هندی خام درشت تواضع
0.0 / 5
3,000,000 ﷼ 3,000,000 ﷼ 3000000.0 IRR
بادام هندی شور تواضع
0.0 / 5
3,400,000 ﷼ 3,400,000 ﷼ 3400000.0 IRR
بادام هندی شور درشت تواضع
0.0 / 5
3,000,000 ﷼ 3,000,000 ﷼ 3000000.0 IRR
بادام ژاپنی تواضع
0.0 / 5
960,000 ﷼ 960,000 ﷼ 960000.0 IRR
بادام کاغذی خام تواضع
0.0 / 5
1,860,000 ﷼ 1,860,000 ﷼ 1860000.0 IRR
بادام کاغذی شور تواضع
0.0 / 5
1,860,000 ﷼ 1,860,000 ﷼ 1860000.0 IRR
بادام آذرشهر مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
بادام آذرشهر مغز خام تواضع
0.0 / 5
2,000,000 ﷼ 2,000,000 ﷼ 2000000.0 IRR
بادام درختی مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
بادام درختی مغز خام تواضع
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
بادام بی نمک مغز تواضع
0.0 / 5
2,000,000 ﷼ 2,000,000 ﷼ 2000000.0 IRR
بادام خلال تواضع
0.0 / 5
2,000,000 ﷼ 2,000,000 ﷼ 2000000.0 IRR
هسته زردآلو تواضع
0.0 / 5
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR