نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار
آجیل تمام مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,356,000 ﷼ 2,356,000 ﷼ 2356000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
0.0 / 5
2,080,000 ﷼ 2,080,000 ﷼ 2080000.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
0.0 / 5
880,000 ﷼ 880,000 ﷼ 880000.0 IRR
آجیل سویا ترش تواضع
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
0.0 / 5
1,730,000 ﷼ 1,730,000 ﷼ 1730000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
0.0 / 5
1,874,000 ﷼ 1,874,000 ﷼ 1874000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
235,000 ﷼ 235,000 ﷼ 235000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
0.0 / 5
760,000 ﷼ 760,000 ﷼ 760000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
0.0 / 5
1,350,000 ﷼ 1,350,000 ﷼ 1350000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
210,000 ﷼ 210,000 ﷼ 210000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
0.0 / 5
680,000 ﷼ 680,000 ﷼ 680000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
0.0 / 5
2,420,000 ﷼ 2,420,000 ﷼ 2420000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,406,000 ﷼ 2,406,000 ﷼ 2406000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
0.0 / 5
175,000 ﷼ 175,000 ﷼ 175000.0 IRR
آجیل سویا بو داده کم نمک تواضع
0.0 / 5
160,000 ﷼ 160,000 ﷼ 160000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
0.0 / 5
250,000 ﷼ 250,000 ﷼ 250000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
0.0 / 5
130,000 ﷼ 130,000 ﷼ 130000.0 IRR
آرد نخودچی تواضع
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR
سبزی خشک آش تواضع
0.0 / 5
120,000 ﷼ 120,000 ﷼ 120000.0 IRR