نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


گردو پیکان با پوست تواضع
0.0 / 5
1,400,000 ﷼ 1,400,000 ﷼ 1400000.0 IRR
گردو سوپر تواضع
0.0 / 5
3,400,000 ﷼ 3,400,000 ﷼ 3400000.0 IRR
مغز گردو اعلاء
0.0 / 5
2,960,000 ﷼ 2,960,000 ﷼ 2960000.0 IRR
مغز گردوی معمولی
0.0 / 5
2,400,000 ﷼ 2,400,000 ﷼ 2400000.0 IRR
گردو با پوست تواضع
0.0 / 5
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
گردو پیکان مغز تواضع
0.0 / 5
3,200,000 ﷼ 3,200,000 ﷼ 3200000.0 IRR