نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


گردو پیکان با پوست تواضع
0.0 / 5
1,400,000 ﷼ 1,400,000 ﷼ 1400000.0 IRR
مغز گردو سوپر تواضع
0.0 / 5
4,000,000 ﷼ 4,000,000 ﷼ 4000000.0 IRR
مغز گردو اعلاء
0.0 / 5
3,200,000 ﷼ 3,200,000 ﷼ 3200000.0 IRR
مغز گردوی معمولی
0.0 / 5
2,600,000 ﷼ 2,600,000 ﷼ 2600000.0 IRR
گردو با پوست تواضع
0.0 / 5
1,900,000 ﷼ 1,900,000 ﷼ 1900000.0 IRR
گردو پیکان مغز تواضع
0.0 / 5
8,600,000 ﷼ 8,600,000 ﷼ 8600000.0 IRR